Segueix-nos

Fundació Crèdit Andorrà
Donar-se de baixa
Vols deixar de rebre aquesta comunicació?

 

 

%%[ var @firstPage,@secondPage VAR @sid, @jid, @reason, @listid, @lue, @lue_prop VAR @lue_statusCode, @overallStatus, @requestId, @Response, @Status, @Error /* detección de que se ha pulsado el botón de submitir */ if RequestParameter(“submitted”) == “submitted” then SET @sid = AttributeValue(“subscriberid”) SET @jid = AttributeValue(“jobid”) SET @listid = AttributeValue(“listid”) SET @reason = “Profile Center Unsubscribe” SET @lue = CreateObject(“ExecuteRequest”) SetObjectProperty(@lue,”Name”,”LogUnsubEvent”) SET @lue_prop = CreateObject(“APIProperty”) SetObjectProperty(@lue_prop, “Name”, “SubscriberID”) SetObjectProperty(@lue_prop, “Value”, @sid) AddObjectArrayItem(@lue, “Parameters”, @lue_prop) SET @lue_prop = CreateObject(“APIProperty”) SetObjectProperty(@lue_prop, “Name”, “JobID”) SetObjectProperty(@lue_prop, “Value”, @jid) AddObjectArrayItem(@lue, “Parameters”, @lue_prop) SET @lue_prop = CreateObject(“APIProperty”) SetObjectProperty(@lue_prop, “Name”, “ListID”) SetObjectProperty(@lue_prop, “Value”, @listid) AddObjectArrayItem(@lue, “Parameters”, @lue_prop) SET @lue_prop = CreateObject(“APIProperty”) SetObjectProperty(@lue_prop, “Name”, “Reason”) SetObjectProperty(@lue_prop, “Value”, @reason) AddObjectArrayItem(@lue, “Parameters”, @lue_prop) SET @lue_statusCode = InvokeExecute(@lue, @overallStatus, @requestId) SET @Response = Row(@lue_statusCode, 1) SET @Status = Field(@Response,”StatusMessage”) SET @Error = Field(@Response,”ErrorCode”) set @firstPage = “none” /* Manejo de las dos paginas a visualizar */ set @secondPage = “inline” else set @firstPage = “inline” set @secondPage = “none” endif ]%%

/*Pagina uno a visualizar*/

Fent clic a “Donar-me de baixa” deixaràs de rebre informació relacionada únicament
i exclusivament amb la Fundació Crèdit Andorrà.

 

/*Recogida del submitted */
/*Boton*/

 

 

Per a més informació:
Llei qualificada de protecció de
dades personals.

/*visualizacion de la segunda pagina
confirmación de la baja*/

La teva baixa ha estat processada. Pots tornar a donar-te d’alta enviant un e-mail a
fundacio@creditandorra.adTwitter

Linkedin

Facebook

Youtube
|
Contacte
|

Et recordem que Fundació Crèdit Andorrà mai no et demanarà, ni per correu electrònic ni en formularis, dades confidencials com ara contrasenyes o números secrets.